Home » Mystery Box - World of Wizards - 3 Months

Mystery Box - World of Wizards - 3 Months

€52.99

Elke maand gaan we een nieuwe mystery box samen stellen met allerlei magische producten. Er zal altijd minstens de volle aankoopwaarde van de box aan producten in zitten! Een document zal de box vergezellen om je de waarde van elke product te laten weten.

Er zal ook elke maand minstens 1 product bij zijn van The Noble Collection, of van MinaLima om je waardevolle verzameling uit te breiden! De andere items in de box zullen een mix zijn van gelicenseerde en ongelicenseerde producten, maar wel telkens van goede kwaliteit natuurlijk!

Je kan kiezen tussen je favoriete huis, of een mix van de huizen door de "Hogwarts" box te kiezen. Dit zal niet elke maand van toepassing zijn, maar op die manier krijg je zeker geen producten van huizen waar je eventueel geen voeling mee hebt. 

 

Every month we will create a new mystery box containing a variety of magical products. It will always contain at least the full value of the price you pay for the box! A document inside the box will provide you the value of each item in it.

There will be at least 1 item of The Noble Collection or MinaLima in each month's box to expand your precious collection! The other items in the box will be mixed between licenced and unlicenced products, but they will all be of good quality ofcourse!

You can choose your favorite house, or mixed from all houses when choosing the "Hogwarts" box. This won't be applicable each month, but this way you won't get stuck with items concerning houses which you have no correlation with.